Hoan Thúy - các bài viết về Hoan Thúy, tin tức Hoan Thúy

Kỳ 2 - Đất rừng được "phù phép" thành nhà ở tại Vĩnh Phúc: Khi cán bộ tài nguyên cũng “lấn rừng"!

Không riêng gì Thị trấn Tam Đảo mới có tình trạng lấn chiếm đất rừng, mà ngay dưới chân núi thâm chí rất khu vực huyện Tam Đảo đang bị “phù phép”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1