Pháp Luật Plus - hoàn cảnh khó khăn - các bài viết về hoàn cảnh khó khăn, tin tức hoàn cảnh khó khăn

hoàn cảnh khó khăn - các bài viết về hoàn cảnh khó khăn, tin tức hoàn cảnh khó khăn

Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại 8 tỉnh thành

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 1910/KH-BHXH về triển khai Chương trình hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus