Pháp Luật Plus - Hòa Bình - các bài viết về Hòa Bình, tin tức Hòa Bình

Hòa Bình - các bài viết về Hòa Bình, tin tức Hòa Bình

Gian lận thi ở Sơn La: Từ tiền hối lộ nâng điểm thành tiền... bán đất

Sau điều tra bổ sung, cán bộ này thay đổi lời khai, nói không cầm tiền, 1 tỷ đồng nhận hối lộ đã giao nộp là tiền bán đất của bố vợ…

Theo dõi Pháp Luật Plus