hỗ trợ tiêu thụ dứa ở lục nam - các bài viết về hỗ trợ tiêu thụ dứa ở lục nam, tin tức hỗ trợ tiêu thụ dứa ở lục nam

Trái dứa Lục Nam sẽ chín vàng khắp triền đồi nếu không được hỗ trợ tiêu thụ

Hàng trăm ha dứa ở huyện Lục Nam đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng thương lái lại không vào được tận nơi thu mua, bà con sẽ gặp khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1