hỗ trợ - các bài viết về hỗ trợ, tin tức hỗ trợ

Chuyện “vốn Chính phủ” đuổi đói nghèo

Những năm qua “vốn Chính phủ” được coi như “chiếc đũa thần”, là động lực chính để bà con đầu tư sản xuất chăn nuôi, xua đuổi đói nghèo, lạc hậu.

Theo dõi Pháp Luật Plus