Pháp Luật Plus - hỗ trợ - các bài viết về hỗ trợ, tin tức hỗ trợ

hỗ trợ - các bài viết về hỗ trợ, tin tức hỗ trợ

Nghệ An: Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trao tặng 3 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hội DN vừa và nhỏ Thanh Chương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1