hỗ trợ - các bài viết về hỗ trợ, tin tức hỗ trợ

Gần 1,8 triệu túi an sinh trao tới tay người dân TP HCM

1.783.660 túi an sinh đã được chuyển tới các quận, huyện, TP phố Thủ Đức tính từ ngày 15/8 đến 14/9.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1