hỗ trơ người nghèo - các bài viết về hỗ trơ người nghèo, tin tức hỗ trơ người nghèo

Tập đoàn Thời Gian Vàng trao nhà tình thương cho hộ dân tộc thiểu số nghèo tại Lào Cai

Ngày 27/6, Thành đoàn Lào Cai phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Thời Gian Vàng trao tặng nhà tình thương cho 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

Theo dõi Pháp Luật Plus