hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai - các bài viết về hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, tin tức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Suntory PepsiCo Việt Nam mang “Tết tình thân” tới đồng bào lũ lụt miền Trung

Với triết lý kinh doanh “Chia sẻ Lợi nhuận với Cộng đồng", Suntory PepsiCo Việt Nam đã mang “Tết tình thân” tới đồng bào lũ lụt miền Trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus