Hồ Tiến Thiệu - các bài viết về Hồ Tiến Thiệu, tin tức Hồ Tiến Thiệu

Xử lý nghiêm vi phạm dự án Nhà máy thuộc da Nguyên Hồng

Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu kiểm tra, rà soát việc tuân thủ pháp luật tại dự án Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da Nguyên Hồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1