Hộ tịch - các bài viết về Hộ tịch, tin tức Hộ tịch

Gỡ “nút thắt” trong cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp

Thời hạn cấp Phiếu LLTP cũng như cung cấp, tra cứu và xác minh thông tin LLTP tuy nhiên trên thực tiễn việc triển khai còn nhiều khó khăn.

Theo dõi Pháp Luật Plus