hỗ - các bài viết về hỗ, tin tức hỗ

Hai đơn vị đồng ý nhận nuôi 9 “chúa sơn lâm” còn sống

Trong 17 cá thể hổ, 8 con đã chết, 9 cá thể hổ còn sống, hiện đã có 2 đơn vị đồng ý tiếp nhận, nuôi 9 “chúa sơn lâm”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1