hồ sơ thuế - các bài viết về hồ sơ thuế, tin tức hồ sơ thuế

Ông Trump kiện Ủy ban Hạ viện Mỹ về việc đòi hồ sơ thuế

Tổng thống Mỹ đệ đơn kiện nhằm ngăn Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ tiếp cận hồ sơ khai thuế của ông tại tiểu bang New York.

Theo dõi Pháp Luật Plus