Pháp Luật Plus - hồ sơ mời thầu - các bài viết về hồ sơ mời thầu, tin tức hồ sơ mời thầu

hồ sơ mời thầu - các bài viết về hồ sơ mời thầu, tin tức hồ sơ mời thầu

Đưa tiêu chí “xanh” vào từng khâu lựa chọn nhà thầu

Các chuyên gia về đấu thầu cho rằng, các thông báo mời thầu cần đưa yêu cầu cơ bản về MSCX vào mục “nội dung chính của gói thầu” để công khai.

Theo dõi Pháp Luật Plus