Pháp Luật Plus - hồ sơ gốc - các bài viết về hồ sơ gốc, tin tức hồ sơ gốc

hồ sơ gốc - các bài viết về hồ sơ gốc, tin tức hồ sơ gốc

Đánh giá hồ sơ dự thầu cần đối chiếu bản gốc?

Nếu tổ chuyên gia nghi ngờ sự thống nhất nội dung giữa bản chụp và bản gốc hồ sơ dự thầu thì báo cáo bên mời thầu để xem xét, xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus