hồ quý ly - các bài viết về hồ quý ly, tin tức hồ quý ly

Kiến trúc đá độc đáo trong di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Thành Nhà Hồ bắt đầu xây dựng vào mùa xuân tháng giêng năm Đinh Sửu 1397 niên hiệu Quang Thái thứ 10 đời Vua Thuận Tông của vương triều Trần.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1