hộ nghèo - các bài viết về hộ nghèo, tin tức hộ nghèo

Giảm hộ nghèo nhờ các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đã đi vào cuộc sống, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhờ thực hiện tốt các chương trình, mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất.

Theo dõi Pháp Luật Plus