Pháp Luật Plus - Hồ Nam - các bài viết về Hồ Nam, tin tức Hồ Nam

Hồ Nam - các bài viết về Hồ Nam, tin tức Hồ Nam

Địa ốc 7AM: Cảnh báo tình trạng đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ, giá đền bù 1m2 đất chưa bằng nửa bát phở

Cảnh báo tình trạng đất nông nghiệp được cấp sổ đỏ, giá đền bù một m2 đất chưa bằng nửa bát phở... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus