hộ kinh doanh - các bài viết về hộ kinh doanh, tin tức hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh sẽ "lên" doanh nghiệp

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng số lượng hộ kinh doanh rất lớn, vì vậy cần nghiên cứu kỹ, đánh giá thực tiễn...

Theo dõi Pháp Luật Plus