Pháp Luật Plus - hộ khẩu - các bài viết về hộ khẩu, tin tức hộ khẩu

hộ khẩu - các bài viết về hộ khẩu, tin tức hộ khẩu

Đổi số nhà có phải đổi hộ khẩu?

Thay đổi số nhà, đường phố, công dân có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú tại địa phương để làm thủ tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Đến năm 2020 mới bỏ sổ hộ khẩu

Đến năm 2020 mới bỏ sổ hộ khẩu

0
Dự kiến năm 2020, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ hoàn thành, Bộ Công an sẽ trình cơ quan thẩm quyền bỏ sổ hộ khẩu giấy.