Pháp Luật Plus - hộ khẩu - các bài viết về hộ khẩu, tin tức hộ khẩu

hộ khẩu - các bài viết về hộ khẩu, tin tức hộ khẩu

Ly hôn một nơi hộ khẩu một nơi, tòa án nào giải quyết?

Em vẫn chưa chuyển khẩu về nhà chồng. Bây giờ bọn em muốn ly hôn. Vậy, Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết ly hôn của bọn em?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết