Hồ Kẻ Gỗ - các bài viết về Hồ Kẻ Gỗ, tin tức Hồ Kẻ Gỗ

Hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn để “đón” bão số 13

Mực nước gần đầy, trong khi bão số 13 đang tiến vào gần bờ, hiện hồ Kẻ Gỗ đã bắt đầu xả tràn nhằm chủ động ứng phó.

Theo dõi Pháp Luật Plus