Hồ Đức Phớc - các bài viết về Hồ Đức Phớc, tin tức Hồ Đức Phớc

Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công

Ngày 22/12, KTNN tổ chức Cuộc họp khởi động triển khai Cuộc kiểm toán hợp tác về quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công tại Đông Nam Á.

Theo dõi Pháp Luật Plus