Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử - các bài viết về Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử, tin tức Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử

Hình ảnh vùng cao Bắc Kạn trước ngày bầu cử

Tỉnh Bắc Kạn đã thành lập 117 Ủy ban bầu cử, 789 Ban bầu cử và 763 Tổ bầu cử tại mỗi khu vực bỏ phiếu.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1