Pháp Luật Plus - HÌNH ẢNH - các bài viết về HÌNH ẢNH, tin tức HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH - các bài viết về HÌNH ẢNH, tin tức HÌNH ẢNH

Hình ảnh người vợ trong thơ Trịnh Thanh Sơn

Những vần thơ của Trịnh Thanh Sơn đã trở thành tài sản chung tụng ca những người vợ biết hy sinh cho tình yêu.

Theo dõi Pháp Luật Plus