Him Lam - các bài viết về Him Lam, tin tức Him Lam

Những dự án BT nào của Him Lam tại TP Hà Nội dừng triển khai

Trong dach sách 82 dự án BT bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo dừng triển khai, Công ty CP Him Lam góp mặt ở hai dự án.

Theo dõi Pháp Luật Plus