Hiệu Ứng Phơn - các bài viết về Hiệu Ứng Phơn, tin tức Hiệu Ứng Phơn

Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài

Các tỉnh Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài 2-3 ngày nữa, khu vực Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo dõi Pháp Luật Plus