hiệu trưởng - các bài viết về hiệu trưởng, tin tức hiệu trưởng

Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị cách hết chức vụ trong Đảng

Sau khi có nhiều sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1