Pháp Luật Plus - hiệu quả - các bài viết về hiệu quả, tin tức hiệu quả

hiệu quả - các bài viết về hiệu quả, tin tức hiệu quả

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ tổ chức thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus