Pháp Luật Plus - hiệp ước - các bài viết về hiệp ước, tin tức hiệp ước

hiệp ước - các bài viết về hiệp ước, tin tức hiệp ước

Nga – Mỹ thảo luận về giới hạn vũ khí hạt nhân

Đại diện Mỹ và Nga trong ngày hôm nay (17/7) tại Geneva để đạt được một hiệp ước mới về giới hạn vũ khí hạt nhân có thể bao gồm Trung Quốc.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuyển nhận thức

Chuyển nhận thức

0
Mỹ và Trung Quốc đồng thời phê chuẩn Hiệp ước về bảo vệ khí hậu trái đất. Đây là bước chuyển rất cơ bản và quyết định về nhận thức.