Pháp Luật Plus - hiệp hội vận tải - các bài viết về hiệp hội vận tải, tin tức hiệp hội vận tải

hiệp hội vận tải - các bài viết về hiệp hội vận tải, tin tức hiệp hội vận tải

Thu phí tự động không dừng: Vì sao chậm trễ?

Hệ thống thu phí tự động không dừng trên phạm vi toàn quốc là một chủ trương lớn đã được Quốc hội cho ý kiến, Thủ tướng Chính phủ đạo thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus