Pháp Luật Plus - Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc - các bài viết về Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, tin tức Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc

Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc - các bài viết về Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, tin tức Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc

KFC bị chỉ trích vì chiêu kích cầu qua các "hộp mù"

Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc đã chỉ trích KFC vì đã sử dụng một số lượng hạn chế doanh số bán hộp kín để dụ khách hàng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1