hiệp hội doanh nghiệp - các bài viết về hiệp hội doanh nghiệp, tin tức hiệp hội doanh nghiệp

Phải có ngay các đợt kiểm tra trong cải thiện môi trường kinh doanh

“Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus