hiệp hội Chủ tàu Việt Nam - các bài viết về hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, tin tức hiệp hội Chủ tàu Việt Nam

Doanh nghiệp đóng tàu “tự bơi” trong khốn khó

Để duy trì được hoạt động giữa tình hình dịch bệnh, các công ty đóng tàu vẫn phải tự xoay xở, tìm kiếm việc làm, giữ chân người lao động...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1