Hiệp hội bất động sản TP. HCM - các bài viết về Hiệp hội bất động sản TP. HCM, tin tức Hiệp hội bất động sản TP. HCM

HoREA cảnh báo về bất động sản hàng hiệu và phương thức 'mua nhà mới không cần vốn'

HoREA vừa phát đi công văn cảnh báo về dự án "bất động sản hàng hiệu" cũng như khuyến nghị về phương thức "mua nhà mới không cần vốn".

Theo dõi Pháp Luật Plus

1