Pháp Luật Plus - hiệp hội bất động sản - các bài viết về hiệp hội bất động sản, tin tức hiệp hội bất động sản

hiệp hội bất động sản - các bài viết về hiệp hội bất động sản, tin tức hiệp hội bất động sản

Quỹ bảo trì chung cư giao ai cũng rối!

Nếu giao cho ban quản trị thu phí bảo trì chung cư sẽ có nhiều phát sinh mà luật cần điều chỉnh để tránh những tranh chấp mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Giá bất động sản sẽ tăng 5 - 10%

Giá bất động sản sẽ tăng 5 - 10%

0
Hiệp hội Bất động sản VN (VNREA) vừa đưa ra báo cáo nghiên cứu về sự hồi phục của thị trường bất động sản trong năm 2016.