Pháp Luật Plus - hiến pháp - các bài viết về hiến pháp, tin tức hiến pháp

hiến pháp - các bài viết về hiến pháp, tin tức hiến pháp

Đến thăm cố đô của Mỹ - nơi bản Hiến pháp Mỹ đầu tiên được viết

Thành phố vốn được xem là “The Birth place of America” (Nơi sinh của nước Mỹ) với bản Hiến pháp thiêng liêng hay “City of Brotherly Love” (Thành phố Tình huynh đệ).

Theo dõi Pháp Luật Plus