Hiền Ninh - các bài viết về Hiền Ninh, tin tức Hiền Ninh

Nhớ Bác

Ngày nhỏ, khi biết nhìn nhận sự việc xung quanh thì cũng là lúc tôi biết nhà mình có treo ảnh Bác Hồ. Và cùng những quyển sách, truyện về Bác...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1