hiến máu - các bài viết về hiến máu, tin tức hiến máu

"Gửi giọt máu đào - Tiếp sức đồng bào thắng dịch"

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp cùng Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1