Pháp Luật Plus - HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - các bài viết về HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, tin tức HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - các bài viết về HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, tin tức HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Hơn 400 bác sĩ sẽ tuyên truyền, vận động hiến máu tại các tuyến phố

Đây là một trong những điểm mới trong loạt sự kiện hướng tới ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và lễ hội Xuân Hồng 2016.

Theo dõi Pháp Luật Plus