HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO - các bài viết về HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO, tin tức HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Phật tử Lê Hoàng Diệp Thảo cùng các cán bộ hiến máu cứu người trong dịch Covid-19

King Coffee (TP HCM) đã diễn ra hoạt động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu tại Ngân hàng dự trữ máu do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus