Pháp Luật Plus - HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - các bài viết về HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, tin tức HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI

HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - các bài viết về HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, tin tức HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI

Tiếp nhận gần 700 đơn vị máu trong ngày hội Hành trình đỏ - năm 2019

Ngày 22/6, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Gia Lai diễn ra chương trình hiến máu “Hành trình đỏ- Giọt hồng cao nguyên năm 2019”, đã thu nhận gần 700 đơn vị máu.

Theo dõi Pháp Luật Plus