HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - các bài viết về HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, tin tức HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI

Bắc Giang: Hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 3766/UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus