hiến 5000 lượng vàng - các bài viết về hiến 5000 lượng vàng, tin tức hiến 5000 lượng vàng

Đặt tên phố người hiến 5.000 lượng vàng: "Con phố mới không xứng đáng được đặt tên Trịnh Văn Bô"

Đó là ý kiến của ông Trịnh Cần Chính (con trai cụ Trịnh Văn Bô) cho biết trong việc hoãn đặt tên cho cụ thân sinh ông trên con phố mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus