heroin - các bài viết về heroin, tin tức heroin

Nhận 300 triệu đồng tiền công để vận chuyển lô “hàng trắng” cực khủng ra Bắc tiêu thụ

Theo thỏa thuận, nhóm đối tượng sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền công nếu vận chuyển trót lọt lô “hàng trắng” ra Bắc.

Theo dõi Pháp Luật Plus