Pháp Luật Plus - hệ thống - các bài viết về hệ thống, tin tức hệ thống

hệ thống - các bài viết về hệ thống, tin tức hệ thống

Chính phủ Thái Lan chi 3 tỉ Bạt nâng cấp hệ thống đập thủy lợi

Kế hoạch này đã được Nội các Thái Lan thông qua trong cuộc họp ngày 7/5.

Theo dõi Pháp Luật Plus