hệ thống phòng thủ tên lửa - các bài viết về hệ thống phòng thủ tên lửa, tin tức hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại với Mỹ về hiệp ước vũ khí hạt nhân mới

Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại ổn định chiến lược với Mỹ, bao gồm cả việc phát triển ý tưởng về một hiệp ước giải giáp vũ khí hạt nhân mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Tung hỏa mù hay lo xa?

Tung hỏa mù hay lo xa?

0
Việc Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại S-300 ở Syria đang khiến Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến tranh ở Syria bối rối.