hệ số - các bài viết về hệ số, tin tức hệ số

Quảng Nam: Ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt giá đất tái định cư

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang liên quan đến việc xây dựng, thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1