Pháp Luật Plus - HĐqt - các bài viết về HĐqt, tin tức HĐqt

HĐqt - các bài viết về HĐqt, tin tức HĐqt

Eximbank: Cổ đông tiếp tục tố Chủ tịch HĐQT vi phạm quyền cổ đông

từ ngày đầu tham gia Eximbank. Đến nay, vị chủ tịch HĐQT của Eximbank đang trở thành tâm điểm của những mâu thuẫn xảy ra trong Ngân hàng.

Theo dõi Pháp Luật Plus