Pháp Luật Plus - HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp - các bài viết về HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp, tin tức HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp

HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp - các bài viết về HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp, tin tức HĐND tỉnh Đắk Lắk khai mạc kỳ họp

Đắk Lắk: Khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận

Sáng 11/7/2017, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc kỳ họp thứ 4, chương trình kỳ họp được diễn ra từ ngày 11 đến 13/7/2017.

Theo dõi Pháp Luật Plus