HĐND - các bài viết về HĐND, tin tức HĐND

Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến diễn ra từ 9 đến 11/12

Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 09 đến 11/12/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus