HĐND - các bài viết về HĐND, tin tức HĐND

Đánh bạc bị bắt, loại Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc ra khỏi danh sách ứng cử HĐND

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc (Yên Định, Thanh Hóa) bị Công an bắt quả tang khi đánh bạc, đồng thời bị loại ngay khỏi danh sách ứng cử HĐND xã.

Theo dõi Pháp Luật Plus