Pháp Luật Plus - Hđnd đồng Nai - các bài viết về Hđnd đồng Nai, tin tức Hđnd đồng Nai

Hđnd đồng Nai - các bài viết về Hđnd đồng Nai, tin tức Hđnd đồng Nai

Thông qua 27 nghị quyết quan trọng trong kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X

Kỳ họp cuối năm 2021 được HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X tổ chức trong 3 ngày 6-8/12, để xem xét, quyết định thông qua 27 nghị quyết quan trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1