HDBank - các bài viết về HDBank, tin tức HDBank

HDBank sẽ tăng vốn lên hơn 20.000 tỷ đồng

Khi hoàn tất các phương án phát hành nêu trên, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 16.088 tỷ đồng lên 20.273 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus