Hậu Giang - các bài viết về Hậu Giang, tin tức Hậu Giang

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 952/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dõi Pháp Luật Plus