Pháp Luật Plus - Hapro - các bài viết về Hapro, tin tức Hapro

Hapro - các bài viết về Hapro, tin tức Hapro

Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Sáng ngày 25/4/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã được tổ chức tại tầng 16 tòa nhà Hapro.

Theo dõi Pháp Luật Plus